Udhibiti na Uzingatiaji
 1. Nyumbani
 2. /
 3. Uzingatiaji na kanuni

Katiba, Sheria ya Vyama vya Siasa, 2011; Sheria ya Uchaguzi, 2011; Katiba ya ndani/kanuni za chama cha siasa ni sheria za msingi zinazoongoza mwenendo na usimamizi wa vyama vya siasa.

Kifungu cha 91 cha Katiba kinatoa viwango vya kufuata ambavyo ni lazima vifuatwe na vyama vya siasa wakati wote.

Katika kuhakikisha uzingatiaji, Ofisi hutathmini vigezo vifuatavyo vya uzingatiaji.

 1. Mapitio ya katiba na kanuni za vyama vya siasa;
 2. Ukaguzi wa wakuu wa vyama vya siasa na ofisi za kata;
 3. Tathmini mahitaji ya uanachama;
 4. Mapitio ya nyaraka za kisheria ili kuhakikisha uwakilishi wa kikabila na ushirikishwaji wa makundi yenye maslahi maalum katika vyombo vya uongozi vya vyama vya siasa;
 5. Mikutano ya kisheria ya NDC/NGC na chaguzi za Chama;
 6. Taarifa za fedha
 7. Kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na usiofaa wa uzingatiaji ili kujua hali ya uzingatiaji na kutoa ushauri juu ya matokeo kwa vyama vya siasa kila robo mwaka.
 8. Kusimamia mchakato wa kufanya mabadiliko ya vyama vya siasa ili kuhakikisha kuwa taratibu zilizoainishwa kwenye katiba za vyama husika na PPA zinazingatiwa.
 9. Katika kuunga mkono uimarishaji wa vyama vya siasa kama taasisi za utawala na kuimarisha uzingatiaji, Ofisi inajenga uwezo kwa wanachama wa vyama vya siasa, vyombo vya chama, mawakala wa uchaguzi na Makundi mengine yenye Maslahi Maalum.

Scroll to Top