Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
 1. Nyumbani
 2. /
 3. Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Ni nini wajibu wa Afisi ya Msajili wa Vyama vya Kisiasa?

The mandate is to register, regulate and administer Political Parties Fund. The Office is headed by the Registrar of Political Parties and deputized by three Assistant Registrars. It has highly skilled and experienced human capital that assists the Registrar in discharge of Office functions. Further in undertaking its role, the Office cooperates with other state and non-state stakeholders.

Ninawezaje kusajili chama cha kisiasa?
 1. Provisional registration. Applicants are required to:
  • Name Search: Name, symbol, slogan and colour.
  • Provide Party Constitution and rules.
  • Peana Dakika za wanachama waanzilishi.
  • Submit party ideology and manifesto
  • Peana maombi yaliyoandikwa yaliyowekwa katika fomu iliyowekwa.
  • Saini Kanuni ya Maadili.
  • Website demonstration and membership recruitment demonstration
  • Lipa ada iliyoainishwa (Ksh. 100,000.00) inayolipwa kwa njia maalum ya malipo.
 2. Usajili kamili requirements:
  • A party that has been provisionally registered must apply for full registration, within 180days from the date of provisional registration.
  • Waajiri wapiga kura 1000 kama wanachama katika angalau kaunti 24 ambao wanapaswa kuonyesha tofauti za kimaeneo na makabila, usawa wa kijinsia, na uwakilishi wa makundi yenye maslahi maalum ikiwa ni pamoja na walio wachache na waliotengwa.
  • Muundo wa Baraza Linaloongoza unaonyesha tofauti za kikanda na kikabila, usawa wa kijinsia, na uwakilishi wa makundi yenye maslahi maalum ikiwa ni pamoja na wachache na waliotengwa.
  • Wanachama wa baraza tawala wanaonyesha kukidhi matakwa ya Sura ya 6 ya Katiba ya Kenya; Mtihani wa uadilifu kwa mujibu wa Sheria ya Uongozi na Uadilifu, 2012.;
  • Submit to Registrar in prescribed format; List of names address and identification particulars of all its members
  • Location and address of Head Office and branch offices at least 24 county offices
  • An undertaking to be bound by Code of conduct for political parties.
  • Ada iliyoainishwa (Ksh. 500,000.00) inayolipwa kwa njia iliyoainishwa ya malipo
Ni malipo gani katika hatua mbali mbali za kusajili chama cha kisiasa?
Ada zinazolipwa kwa Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa:
 1. Ada ya utafutaji - Kshs. 500.00
 2. Usajili wa muda - Kshs. 100,000.00
 3. Usajili kamili - Kshs. 500,000.00
Ni vyama vingapi vya siasa vimesajiliwa kwa sasa?

Political Parties Act, 2011 obliges the Office of Registrar of Political Parties (ORPP) to; “maintain a register of political parties and the symbols of political parties”. In line with this provision, there are ninety (90) fully registered political parties in Kenya.

Je, mimi nitafanya nini iwapo chama kitaniandikisha kwa njia isiyofaa?
Tuma barua pepe ya malalamiko au barua yenye nakala ya Kitambulisho cha Taifa/Pasipoti iliyoambatanishwa info@orpp.or.ke au uiwasilishe kwa Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Kisiasa katika Lion Place Waiyaki Way, ghorofa ya 1/ghorofa ya nne au afisi zozote za kaunti zilizoorodheshwa kwenye www.orpp.or.ke. Baada ya kuzingatia, Msajili atafuta maelezo yako kutoka kwa rejista ya wanachama.
Ninajiuzulu aje kutoka kuwa mwanachama wa chama cha kisiasa?
Peana ilani iliyoandikwa, barua pepe ya kujiuzulu au barua kwa chama ambacho umesajiliwa nacho, na uwasilishe nakala ya barua hiyo, iliyoambatishwa na nakala ya Kitambulisho cha Taifa/ Pasipoti kwa Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Kisiasa (HQ au Ofisi yoyote ya Kaunti) au changanua na utume barua pepe kwa info@orpp.or.ke. Baada ya kuzingatia, Msajili atafuta maelezo yako kutoka kwa rejista ya wanachama.
Je, mtu anaweza kuwa mwanachama wa chama zaidi ya kimoja?
Hapana. Mtu anaweza tu kuwa mwanachama wa chama kimoja cha siasa. Jina la mtu likishaingizwa kwenye daftari la wanachama wa chama cha siasa, mtu huyo anakuwa mwanachama wa chama hicho hadi pale jina hilo litakapoondolewa na kuingizwa kwenye daftari la chama kingine cha siasa baada ya taratibu za kisheria.
Je, ni utaratibu upi wa kuacha kuwa mwanachama wa chama cha kisiasa?
 1. Kujiuzulu kwa hiari - kwa kutoa barua ya kujiuzulu kwa chama na/au Msajili.
 2. Kufukuzwa - kupitia taratibu za chama zilizowekwa.
 3. Kufikiri - pale ambapo mwanachama anatenda kwa namna inayoashiria kuwa yuko au anaunga mkono chama kingine cha siasa, mbali na chama ambacho kiko katika muungano huo huo.
 4. Hali ya asili - mtu anapokufa huacha moja kwa moja kuwa mwanachama wa chama.
Ni nini kazi ya “IPPMS” katika usimamizi wa rekodi za vyama vya kisiasa?
Mfumo Jumuishi wa Kusimamia Vyama vya Siasa (IPPMS) ni mfumo wa wavuti, uliotengenezwa ndani na ORPP. Ina husaidia kudhibiti na kudumisha msingi salama wa data wa rekodi za vyama vya siasa. Watumiaji walioidhinishwa kutoka vyama vya siasa wanaweza ‘kujihudumia’ kupitia IPPMS katika kusimamia na kuwasilisha rekodi za uanachama kwa Msajili. Moduli zake ni pamoja na: utafutaji wa uanachama wa vyama vya siasa na kujiuzulu; upakiaji wa wingi wa data ya uanachama; usimamizi wa mali na viongozi wa vyama vya siasa; sajili ya vyama vya siasa (orodha ya kisiasa iliyosajiliwa kikamilifu na habari zao) miongoni mwa zingine.
Chama cha kisiasa kinapaswa kudumisha rekodi zipi?

A political party shall maintain accurate and authentic records at its head office and county offices in a prescribed format. These records include:

 • Kanuni za uteuzi wa chama na kanuni za uchaguzi wa ndani
 • Ilani ya chama na hati zingine za sera ikiwa ni pamoja na sera
 • Mpango mkakati wa chama
 • Majina na maelezo ya mawasiliano ya maafisa wa chama na wawakilishi waliochaguliwa na chama kwenye ofisi za umma
 • rejista ya wanachama wake
 • nakala ya katiba ya chama cha siasa;
 • nakala ya sera na mipango ya chama cha siasa;
 • habari za mchango wowote, mchango au ahadi ya mchango au mchango, iwe ni fedha taslimu au aina, iliyotolewa na wanachama waanzilishi wa chama cha siasa;
 • makadirio ya matumizi ya chama cha siasa kwa mujibu wa sheria zinazohusiana na usimamizi wa fedha za umma;
 • asset register, and;
 • the latest audited books of accounts of the political party.
How do I get cleared as an independent candidate?
 1. Barua ya maombi ya kibali.
 2. Nakala ya kitambulisho, na
 3. Ada ya Kshs500 (Shilingi Mia Tano).
Kwa ufanisi, mtahiniwa anahimizwa kuwasilisha alama (iliyochapishwa, na katika CD - softcopy) anayonuia kutumia kwa madhumuni ya uthibitishaji kabla ya kuwasilishwa kwa IEBC.
Je, ni haki na muda gani kwa chama cha kisiasa kilichosajiliwa kikamilifu kushiriki katika uchaguzi?
 1. Uchafu au kukera;
 2. Muda mrefu kupita kiasi;
 3. Je, jina, au ni kifupisho cha chama kingine cha siasa ambacho tayari kimesajiliwa;
 4. Inakaribia kufanana na jina, au ufupisho wa jina la chama kingine cha kisiasa ambacho tayari kimesajiliwa au huluki nyingine yoyote ya kisheria iliyosajiliwa chini ya sheria nyingine.
 5. Is similar to, or associated with, a group or association that has been proscribed under any written law; or
 6. Is against the public interest.
 Je, chama kilicho na usajili wa muda chaweza kuwasilisha mgombea kwenye uchaguzi?
Mara tu chama cha siasa kinapopokea cheti cha usajili kamili kinapata hadhi ya ushirika kufanya kazi kama shirika la ushirika. Chama kinalazimika:
 • Wagombea katika uchaguzi mkuu ndani ya muda wa uchaguzi na kanuni za uchaguzi kama ilivyobainishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka (IEBC). Ikiwa chama kitashindwa kusimamisha mgombeaji kwa chaguzi kuu mbili mfululizo, kitachukuliwa kuwa kimefutiwa usajili.
 • Peana tamko la maandishi la rasilmali na madeni yake ndani ya siku 60 kuanzia tarehe ya usajili kamili.
Je, chama kilichosajiliwa kwa muda kinaweza kusimamisha wagombea katika uchaguzi?
Hapana. Chama cha kisiasa kilichosajiliwa kwa muda hakiruhusiwi kushiriki katika uchaguzi wowote ikijumuisha kusimamisha wagombea, kumpigia kampeni au kumpinga mgombea yeyote au kufanya mikutano yoyote ya hadhara.
Je, mtu anaweza kuwa mgombea huru bado akiwa mwanachama wa chama cha kisiasa?
Mwanachama wa chama cha siasa anaweza kugombea uchaguzi kama mgombea binafsi baada ya kuwasilisha barua ya kujiuzulu kwa chama na/au Msajili. Katiba inasema mtu anaweza kugombea kama mgombea binafsi ikiwa si mwanachama wa chama chochote cha siasa miezi mitatu kabla ya Siku ya Uchaguzi.
Je, muungano wa chama cha kisiasa ni nini?

A merger is the combination of two or more political parties into a single party by forming a new party or merging into an already registered political party.

Je, ni utaratibu gani wa kuingia kwenye muungano na ni nini hufanyika kwa vyama vya kisiasa ambavyo vimeungana?
PPA inaeleza kwamba pale ambapo vyama vya siasa vinakusudia kuunganishwa vitaweka kwa Msajili wa Vyama vya Siasa hati zifuatazo:
 1. makubaliano ya muungano
 2. nyaraka zinazoonyesha kuwa kanuni na taratibu za kuunganisha vyama vya siasa zimefuatwa
 3. dakika za mkutano wa mabaraza ya uongozi ya vyama vya siasa vinavyounganisha vinavyoidhinisha kuunganishwa.

Kisha chama cha siasa hupokea barua ya uthibitisho kutoka kwa Msajili na cheti cha usajili kamili hutolewa.

Vyama vilivyounganishwa hufutiwa usajili na rejista zao, mali na madeni huhamishiwa kwa chama kipya.

Ni nini maana ya mseto wa vyama vya kisiasa?

An alliance of two or more parties formed for purposes of pursuing a common goal. There are two types of coalitions;

 1. Pre-election coalitions
 2. Post election coalitions

Coalitions differ from mergers in that, in a coalition, political parties despite formation of their cooperation, retain their independent legal identities defined in their own leadership, constitutions, and members among other corporate identifiers. In a merger, parties amalgamate into a single party.

Muungano wa vyama vya siasa ni nini?

A coalition political party is a coalition registered as a political party that is exempted from requirements under Sections 5 and 6 of the Political parties Act, 2011 (PPA).

Je, ni mchakato gani wa kuleta mabadiliko katika vyama vya siasa?
Chama cha kisiasa kinachonuia kubadilisha au kurekebisha (katiba yake; sheria na kanuni; cheo; jina au anwani; eneo halisi la ofisi kuu au jina la kaunti; alama au kauli mbiu; anwani ya mahali lazima iwasilishe kwa maandishi katika muundo uliowekwa kwa Msajili wa Vyama vya Siasa. kwa mabadiliko yaliyokusudiwa ndani ya muda uliowekwa.(Sehemu ya 20 ya PPA).
Je, vyama vya siasa hutatua vipi migogoro inayoibuka?
Vyama vya kisiasa vimeanzisha Mbinu za Kusuluhisha Migogoro ya Ndani (IDRMs) ndani ya miundo yao. Hii mara nyingi hupatikana katika katiba za vyama vyao na/au kanuni za uteuzi. Kwa hivyo, vyama vya siasa huanza mchakato wa utatuzi wa migogoro ndani ya mifumo hii ya ndani iliyoanzishwa. Pale ambapo mgogoro haujatatuliwa ndani, chama cha siasa au wanachama wao wana chaguzi mbalimbali zinazopatikana kwao. Hizi ni:
 1. Mahakama ya Migogoro ya Vyama vya Siasa
 2. Mahakama Kuu
PPDT ni nini?
Mahakama ya Mizozo ya Vyama vya Siasa (PPDT) ni chombo cha mahakama kilichoanzishwa chini ya Sheria ya Vyama vya Siasa. Mahakama ina mamlaka ya kusikiliza:
 1. Migogoro kati ya wanachama wa chama cha siasa;
 2. Migogoro kati ya mwanachama wa chama cha siasa na chama cha siasa;
 3. Migogoro kati ya vyama vya siasa;
 4. Migogoro kati ya mgombea binafsi na chama cha siasa;
 5. Mizozo kati ya washirika wa muungano; na Rufaa kutokana na maamuzi ya Msajili.
PPLC ni nini?

The Political Parties Act, 2011 Sec (38) establishes Political Parties Liaison Committee (PPLC) at the National and County Level.

 

The principal function of the Political Parties Liaison Committee is to provide a platform for dialogue between the Registrar, Electoral Commission and political parties.

 

It is made up of the Registrar of Political Parties, the Independent Electoral and Boundaries Commission and all fully registered political parties.

Je, ni kwa namna gani vyama vya siasa vinafadhili shughuli zao?

Vyama vya siasa vipate fedha zake kutoka vyanzo halali. Vyanzo hivyo ni pamoja na: ada za uanachama, michango ya hiari, michango/sia/ruzuku halali, mapato ya uwekezaji. Mkataba wa kisiasa utafichua kwa Msajili taarifa kamili za fedha zote au vyanzo vingine vya fedha zake.Vyama vya siasa vinavyokidhi kizingiti kilichotolewa chini ya Sehemu 25(2) ya PPA 2011 wanastahiki ufadhili wa mfuko wa vyama vya siasa. Pia wanapata ufadhili wao kutoka kwa michango, michango ya wanachama na vyanzo vingine halali.

Viongozi wa chama ni akina nani na ni vigezo gani vinafuatwa katika kuwachagua?

Viongozi wa chama ndio wasimamizi wa vyama vya siasa. Vigezo vya kuchagua viongozi vimeainishwa kwenye katiba na/au kanuni za chama husika kwa mujibu wa jedwali la pili la PPA.

Je, vyama vya siasa vina ofisi za kaunti?
PPA hutoa kwamba chama lazima kidumishe ofisi za tawi zinazofanya kazi katika angalau kaunti 24 ambazo lazima ziakisi afisi kuu.
Scroll to Top