Utawala wa Mfuko wa Vyama vya Siasa
 1. Nyumbani
 2. /
 3. Administration of the Political…

Kifungu cha 24 cha Sheria ya Vyama vya Siasa (PPA), 2011 kinaanzisha Mfuko wa Vyama vya Siasa utakaosimamiwa na Msajili. Mfuko unapaswa kusambazwa kwa watu wanaostahiki vyama vya siasa kwa kuzingatia vigezo vya kisheria na vitatumika tu kwa madhumuni ya Hazina kama ilivyoainishwa chini ya Kifungu cha 26 cha Sheria ya Manunuzi ya Umma na vile vile kuhesabiwa kulingana na kanuni za usimamizi wa fedha kwa uangalifu. Chanzo kikuu cha Mfuko wa Vyama vya Siasa ni Serikali ya Kitaifa (asilimia 0.3 ya Mapato ya Kitaifa) yenye vyanzo vingine vinavyotambulika ambavyo vinaweza kujumuisha: ada ya usajili, michango na michango.

Kufuatia marekebisho ya Sheria ya Vyama vya Siasa, 2022 (The Political Parties (Amendment) Act, 2022), kiwango cha sifa na vigezo vya usambazaji wa Mfuko vimepitiwa kama ifuatavyo:

 

Sifa na usambazaji wa Mfuko

Chama cha siasa hakina haki ya kufadhiliwa ikiwa;

 1. zaidi ya theluthi mbili ya watumishi wake waliosajiliwa ni wa jinsia moja.
 2. chama hakina, katika baraza lake la uongozi, uwakilishi wa Makundi yenye Maslahi Maalum;
 3. chama hakina:
  • Mjumbe wa Bunge aliyechaguliwa;
  • mjumbe aliyechaguliwa wa Seneti;
  • Gavana aliyechaguliwa; au
  • Mbunge aliyechaguliwa wa Bunge la Kaunti.

 

Vigezo vya usambazaji wa Mfuko

Mfuko utagawanywa kama ifuatavyo

 • Asilimia 70 (asilimia sabini) ya Hazina inagawanywa kwa uwiano kwa kurejelea jumla ya kura zilizopatikana na kila chama cha siasa katika uchaguzi mkuu uliopita;
 • 15% (asilimia kumi na tano) ya Hazina kwa uwiano na vyama vya siasa vilivyohitimu hapo juu, kulingana na idadi ya wagombea wa chama kutoka Makundi ya Maslahi Maalum waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita.
 • 10% (asilimia kumi) ya Mfuko kwa uwiano wa vyama vya siasa kulingana na jumla ya idadi ya wawakilishi kutoka chama cha siasa waliochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliopita; na
 • Asilimia 5 (asilimia tano) ya mfuko huo inatumiwa na Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa kwa ajili ya gharama za usimamizi wa Mfuko.

 

Madhumuni ya Mfuko

Pesa zinazotolewa kwa chama cha siasa kilichosajiliwa au chama cha muungano cha kisiasa kitatumika kwa madhumuni yanayoafikiana na kanuni za kidemokrasia ikijumuisha:

 1. kukuza uwakilishi katika Bunge na katika Mikutano ya Kaunti ya wanawake, watu wenye ulemavu, vijana, makabila na makabila mengine madogo na jamii zilizotengwa;
 2. kukuza ushiriki hai wa raia mmoja mmoja katika maisha ya kisiasa;
 3. kulipia gharama za uchaguzi za chama cha siasa na utangazaji wa sera za chama;
 4. uendeshaji wa elimu ya uraia katika demokrasia na michakato mingine ya uchaguzi;
 5. kuleta ushawishi wa chama cha siasa katika kuunda maoni ya umma;
 6. gharama za kiutawala za chama ambazo hazitakuwa zaidi ya 30% ya pesa zilizotengwa kwa chama.

Fomu za Ufadhili wa Vyama vya Siasa

Scroll to Top