Idara, Sehemu, na Vitengo

 1. Nyumbani
 2. /
 3. Idara, Sehemu, na Vitengo

KURUGENZI YA URATIBU WA USAJILI NA HUDUMA ZA SHAMBANI

Kurugenzi inaongozwa na Msajili Msaidizi wa Vyama vya Siasa. Majukumu ya kurugenzi ni usimamizi wa usajili, TEHAMA na huduma za nyanjani.

Kurugenzi inaundwa na Idara moja na Sehemu tatu kama inavyoonyeshwa hapa chini:

 • Idara ya Usajili na Huduma za shambani
 • Sehemu ya Usajili
 • Sehemu ya Huduma za shambani
 • Sehemu ya ICT
 

KURUGENZI YA UDHIBITI NA UFUATILIAJI 

Kurugenzi inaongozwa na Msajili Msaidizi wa Vyama vya Siasa. Majukumu ya Kurugenzi ni kuhakikisha vyama vya siasa vinafuata masharti ya Sheria ya Vyama vya Siasa, kujenga uwezo wa vyama vya siasa na usimamizi wa kumbukumbu za vyama vya siasa.

Kurugenzi inajumuisha Idara moja na Sehemu tatu (3) kama inavyoonyeshwa hapa chini:

 • Idara ya Uzingatiaji na Udhibiti
 • Sehemu ya Kuzingatia
 • Sehemu ya Kujenga Uwezo wa Vyama vya Siasa
 • Sehemu ya Usimamizi wa Rekodi

 


MFUKO WA VYAMA VYA SIASA, KURUGENZI YA USHIRIKA NA MIKAKATI

Kurugenzi inaongozwa na Msajili Msaidizi wa Vyama vya Siasa. Majukumu ya kurugenzi ni; usimamizi wa Hazina ya Vyama vya Kisiasa,  usimamizi wa rasilimali watu na utawala; Usimamizi wa Fedha na Hesabu; Kazi za Mipango na Utafiti na Ushirikiano.

Kurugenzi inaundwa na Idara mbili (2) na Sehemu tatu (3) kama ifuatavyo:

 • Idara ya Fedha na Hesabu
 • Idara ya Usimamizi na Utawala wa Rasilimali Watu

 • Sehemu ya Mipango, Utafiti na Ubunifu
 • Sehemu ya Kituo cha Rasilimali
 • Sehemu ya Ushirikiano na Uhusiano
 
 

VITENGO HURU

Kuna vitengo vinne huru vinavyoongozwa na Wakurugenzi Wasaidizi, ambao watatoa ripoti moja kwa moja kwa Msajili. Vitengo vya kujitegemea ni

 • Kitengo cha Mawasiliano ya Biashara - katika malipo ya uratibu wa habari, elimu, kusimamia uzoefu wa wateja na sera na mikakati inayohusiana na mawasiliano.
 • Kitengo cha Huduma za Sheria - kutoa huduma za ushauri wa kisheria na kuandaa rasimu, matengenezo na mapitio ya vyombo vya kisheria
 • Kitengo cha Usimamizi wa Ugavi - kusimamia mipango ya ununuzi, ununuzi wa bidhaa, kazi na huduma na matengenezo ya hesabu ya mali.
 • Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani - kutoa huduma za ushauri ili kuhakikisha kuwepo na kufuata mifumo thabiti ya udhibiti wa ndani na kuratibu shughuli za ukaguzi na usimamizi wa hatari.
Scroll to Top