Usajili wa Vyama vya Siasa

 1. Nyumbani
 2. /
 3. Usajili wa Vyama vya Siasa

Maombi ya Usajili

Usajili wa chama chochote cha watu au shirika kama chama cha siasa hutokea baada ya maombi kwa Msajili wa Vyama vya Siasa.

Majukumu makuu ya vyama vya siasa ni pamoja na: Kuimarisha ushiriki wa kidemokrasia kupitia uhamasishaji wa kisiasa kwa kuhimiza umma kushiriki katika chaguzi; na kutunga sera za umma, uajiri na uteuzi wa viongozi wa kisiasa.

Katiba na PPA inaeleza kwamba mtu aliyekataliwa kushika wadhifa wa umma au kuwa mwanachama wa chama kingine cha siasa pia hatakuwa mwanachama mwanzilishi wa chama cha siasa.

Usajili wa chama cha siasa ni mchakato wa pande mbili unaojumuisha:

 • Usajili wa muda
 • Usajili kamili
 

Usajili wa muda

Maombi ya usajili wa muda wa chama cha siasa kilichopendekezwa, miongoni mwa mengine lazima yawe:

 • kwa maandishi na kusainiwa na waombaji ambao si zaidi ya theluthi mbili watakuwa wa jinsia moja;
 • ni pamoja na kumbukumbu zilizotiwa saini za mkutano wa kwanza wa wanachama waanzilishi wa chama cha siasa; 
 • weka jina la chama;
 • ni pamoja na ombi la usajili wa alama na kauli mbiu ya chama cha siasa;
 • ikiwa mhusika anataka kutumia ufupisho wa jina lake, weka ufupisho huo.
 • kuambatanishwa na nakala ya Katiba na kanuni za chama cha siasa kinachopendekezwa ambazo zitazingatia masharti ya kifungu cha 9;
 • iambatane na taarifa ya itikadi ya chama cha siasa kinachopendekezwa;
 • uwasilishaji wa tovuti ya chama na maandamano ya kuajiri wanachama; na
 • ni pamoja na ahadi ya kufungwa na Sheria hii na Kanuni za Maadili zilizoainishwa katika Jedwali la Kwanza; na iambatanishwe na ada iliyowekwa.

Orodha ya vyama vilivyosajiliwa kwa muda

Chama ambacho kimesajiliwa kwa muda lazima kitume maombi ya usajili kamili, ndani ya siku 180 kuanzia tarehe ya usajili wa muda. Chama cha kisiasa kilichosajiliwa kwa muda kina sifa ya kusajiliwa kikamilifu ikiwa kinatimiza masharti yaliyowekwa katika Sheria.

Usajili kamili

Ombi la usajili kamili wa chama cha siasa kilichopendekezwa, miongoni mwa mengine lazima liwe:

 • kwa maandishi na itatiwa saini na afisa aliyeidhinishwa wa chama cha siasa
 • imeajiri kama wanachama, wasiopungua wapiga kura elfu moja waliojiandikisha kutoka kwa zaidi ya nusu ya kaunti;
 • wanachama waliorejelewa katika aya ya (a) wanaakisi tofauti za kikanda na kikabila, usawa wa kijinsia na uwakilishi wa makundi yenye maslahi maalum;
 • muundo wa baraza lake la uongozi huakisi tofauti za kikanda na kikabila, usawa wa kijinsia na uwakilishi wa makundi yenye maslahi maalum;
 • si zaidi ya theluthi mbili ya wajumbe wa baraza lake linaloongoza ni wa jinsia moja;
 • imedhihirisha kuwa wajumbe wa baraza lake la uongozi wanakidhi matakwa ya Sura ya Sita ya Katiba na sheria zinazohusu maadili;
 • imewasilisha kwa Msajili-
  • orodha ya majina, anwani na maelezo ya utambulisho wa wanachama wake wote;
  • eneo la ofisi yake kuu, ambayo itakuwa afisi iliyosajiliwa ndani ya Kenya na anwani ya posta ambayo matangazo na mawasiliano mengine yanaweza kutumwa; na
  • the location and addresses of the branch offices of the political party, which shall be in more than half of the counties;
  • the disaggregated data of its membership based on each of the components of the special interest groups; and
  • the address of the official website of the political party.
 • ni pamoja na ahadi ya kufungwa na Sheria hii na Kanuni za Maadili zilizoainishwa katika Jedwali la Kwanza; na iambatanishwe na ada iliyowekwa.

Orodha ya vyama vilivyosajiliwa kikamilifu

Soma zaidi: Kuhusu Mabadiliko ya Majina ya Vyama vya Siasa

Nyaraka Zinazohusiana
Scroll to Top